Sinema
Giriş Tarihi : 29-12-2018 16:33   Güncelleme : 14-06-2019 09:35

TÜRKİYE'YE DİL UZATAN HAİNDİR...

O insanlar; bizim kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, dedelerimiz, yeğenlerimiz, özümüzden, canımızdan bir parçadır. Sen patates tarlasında tay duramazken, Bulgaristan Türklerinin isimlerini, namusunu, töresini, adetlerini, yaşam biçimini, ezanını ve imanını savunmak için ilk büyük direnişi gerçekleştirdiler, şehitler verdiler.

TÜRKİYE'YE DİL UZATAN HAİNDİR...

TÜRKİYE'YE DİL UZATAN HAİNDİR...

Kitaplığımdan Dostoyevski’nin “Budala”sını aldım. Belki üçüncü, belki de dördüncü defa okuyorum. Kitabın bir yerinde yazar, kahramanın ağzından “Bizde aydınlar haindir, Rus milletinin bütün değerlerine düşman, millete düşmanlar” diyor. Ne kadar acı bir gerçek. Bu, Bulgaristan’da da Hak ve Özgürlük Partisi yönetiminde de böyle.

Okusun da adam olsun diye, okula, üniversiteye gönderirsin, o ise ufak tefek sıçrayarak, hesap veremeyecek duruma gelmiş, bedenini ve ruhunu kaptırmış, dünyası değişmiş ve adam olmaya gönderilmişken, hain oluvermiştir...Şöyle, kendi milletine ait neyi varsa, her şeyine düşman kesilmiş. Dilimize, dinimize ve İslam’a düşman olmuş. Çevresindeki insanların hayatını ve ufkunu karartma çabalarından asla vazgeçmiyor, fırsat buldukça kara katran fıçılarını insanların kafasına boşaltıyor...

Bu iğrenç olayı, 24 Aralık tarihinde, Sütkesiği (Mleçino) mitinginde yaşadık. Üç bin kişiye hitaben konuşan DPS Başkanı Mustafa Karadayı, kendisinden beklenenden çok daha büyük pot kırmış oldu. Şimdiye kadar yüzünün güldüğünü görmediğimiz bu dağlı, “İyi insan gülüşünü sevdiğiniz kişidir!” atasözünü bilmiyor olabilir, çünkü suratı hep asık, hiçbir kimsenin gözüne bakıp boynuna sarılamıyor, sanki içinde söyleyemediği bir şey var, hatta sözün bittiği yerde de olabilir...

Türkiye’den çok kıymetli ve saygın devlet, toplum, dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı “Türkan Çeşme” anma töreninde, “Ankara’ya iletin, DPS partisini, Ankara’da kaynayan siyasete karıştırmasınlar, kendileri de DPS partisinin Bulgaristan’da yürüttüğü isabetli politikaya karışmasınlar ve Bulgaristan’daki Türkler’i parçalayıp birbirine düşürmesinler!” dedi. Karadayı, bu sözleri özellikle Türkiye’den gelen konuklara hitaben söylediğini de özellikle vurgulayarak ekledi.

Yukarıda eserinden alıntı aldığım büyük yazar, bu konuda şöyle demiştir: “Ancak acı çekerek, kendimizi bulabiliriz!” Patates tarlasından gelip de, hain başı Doğan’ın önerisiyle başkan seçilen Karadayı’nın döneminin, çürük patates kokusu dimağını dumanlı tutmaya devam ediyor...

O insanlar; bizim kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, dedelerimiz, yeğenlerimiz, özümüzden, canımızdan bir parçadır. Sen patates tarlasında tay duramazken, Bulgaristan Türklerinin isimlerini, namusunu, töresini, adetlerini, yaşam biçimini, ezanını ve imanını savunmak için ilk büyük direnişi gerçekleştirdiler, şehitler verdiler.

Sen, kime dil uzatıyorsun? Sağında ve solundaki lamba şişeleri neden susuyor? Yoksa sen de kafanın çarpıldığı günden beri “baba” bildiğin A.Doğan haini gibi kürsüden, mikrofonla beraber saman çuvalı gibi fırlamak mı istiyorsun? Oktay Yeni Mehmet’i ve kahramanlığını kimse unutmadı…

Hey Karadayı, cahilliğin yüzüne vursa da, bizden sana bir tavsiye olsun.

Hangi devlette yaşarsa yaşasınlar, her milletin merkezi vardır. Türkler’in Türkiye, Almanlar’ın Almanya ve Ruslar’ın Rusya olduğu gibi. Bu merkezler, sıraladığım halkların ruhsal merkezleridir. Çeken ve iten enerji bu merkezlerde doğar.

Bundan tam 34 yıl önce, Bulgaristan Devleti’nin terör girdabı, şu Sütkesiği’nde, Tosçalı’da (Gorno Prahova), Amatllar’da (Dolno Prahovo), Karamırsallar’da (Çernigovo) doğdu ve oradan da Mastanlı’ya (Momçilgrad) ve köylerine, 26 Aralık gecesi Kızılağaç'a (Kirkovo) bağlı Yoğurtçular (Mogiyane) köyüne ve bölgesine atladı. Bir fırtına şeklinde şiddetlenirken, son derece büyük bir kış hortumuna dönüştü ve Bulgaristan’daki 3 199 (üç bin yüz doksan dokuz) Türk köyünün her evine girip, toplam 1 252 000 kişinin, Bulgaristan hükümeti, Türk ruhunu dondurarak, yok etmek istemişti. Bu insanlık tarihinde görülmemiş bir vahşetti. Şehitler verdik, neler neler çektik. Sen o zaman tay durmaya başlamıştın, kimliğin oluşmamıştı ve senin için, insanın, kendi kendine sağdık kalması en zor şeydi. En kolay olan da, hain olmak veya hain sürüsüne katılmaktır. Herkesin yaptığı doğru, senin yaptığın yanlış olur. Bize kalsa, sen “Türkan Çeşme” anıt türbesine neden çelenk koyduğunun farkında değilsin. Sen, ıstırap yaşamamışsın, hiçbir şey de dinlememiş ve okumamışsın. Senden önceki dalkavuklar da Sütkesiği kürsüsünde, hepimizin Türk milletinden olduğumuzu kabul etmiyor, şehitlerimize “Allah rahmet eylesin!” demeye gelen Türkiyeli konuklarımıza küstahça davranıyordu. Düşüp burunları kanayınca aklı başlarına biraz biraz geldi…

Şunu unutma, en iyi koşullarda bile, herkesin yanlış yaptığı şeyi sen doğru yaparsan; herkesin yaptığı doğru, senin yaptığın yanlış olur. Son hesaplaşma, çukurun en kenarında, kaydı kayacak durumdasın…

Matem töreninde, toplanan kalabalığın huzurunda yan yana bulunduğunuz din adamlarımıza, Mevlit örgütleyen saygınlarımıza, müftülerimize ve diyanet kurumumuza sitemde bulunman af edilir bir küstahlık olarak kabul edilemez. Şahsen sen, Başmüftülüğe gidip çektirdiğin resimleri, içtiğin kahveleri, yediğin yemekleri hemen unuttun. Halbuki Türk töresinde bir kahvenin kırk yıl hatırası vardı, sende bu 4 yıl bile sürmedi. Seçimden seçime oy istediğini, seçim parası için dilendiğini çok çabuk unuttun...

Ama bizim unutamadığımız şu son olay var.

Birkaç gün önce, Sofya Meclisi Mali Komisyonu’nda Baş müftülüğün “saptan-çöpten – uydurma” olan ve sözde 12 000 000 leva (on iki milyon leva) olduğu yalanına sizin de katıldığınız, borcun “devlet tarafından silinmesi görüşmelerinde” görevlendirdiğiniz Türk oyları ile seçilen N. Tsonev gibi komisyon üyesi maliyeci – milletvekillerinin “haciz kararının uygulanmasını ve Bankya’daki Yüksek Okul arsasından sonra, öteki mülklere de el konulmasını istemesi” sahtekarlığınızı çarşı pazara değil, boyanmış eşek pazarına çıkardı. Tsonev, bir kumarhane ebesidir. Biz ona, Bulgaristan'daki Türk Mülkleriyle komar oynama yetkisi vermedik. Siz verdiyseniz, lütfen, geri alınız. Hesaplaşma çok yakındır... Daha ötesi ve özellikle de “Diyanet Kanunu” ile ilgili son değişiklere ilişkin sözleriniz tamamen saçmalık ve yağcılıktır.

Şunu hiç kimse unutmasın! Bir kardeşin, kardeşine nasıl ve ne kadar yardım yapacağını hiçbir kanun belirleyemez. Bize yardım edenler Türkiyeli kardeşlerimizdir. Bulgaristan Devlet’i 140 yaşındaysa, İslam Dini 1 400 yaşındadır. Bulgarlar’ı kapsayan Doğu Ortodoksluğu, 1872’de Osmanlı –İslam Devlet’i Fermanıyla ayak üstüne kalkabilmiştir. Bulgaristan'daki Müslümanlarının ibadet özgürlüğü, hakları ve yükümlülükleriyle ilgili kanun çıkarması bir yana, karşımızda ancak boynu bükük ve el öpmeye hazır tavır alabilirler. Sen de bir sürüngen olmuşsun, farkında bile değilsin…

Konuşmanızda, sesinizi yükselterek anlatmaya çalıştığınız Avrupa Parlamentosu'nda yağcılık ve koltuk değneği olma siyasetinize gelince, siz, güvendiğiniz şahısları oraya yolcu etmek için, karşınızdaki suskun dinleyicileri ikna etmek zorundasınız. Onlar, 34 yıl önce de suskundular. Ama şu gördüğünüz suskun insanlar birer kahramandır ve onların sayesinde sayesinde, 1989’da rejim düştü. Sizler ise o zamandan beri, devleti soymaktan, Türkleri aç, susuz ve cahil bırakarak, Bulgarlaşmayı kabul etmeye zorlamaktan, baskılara direnenleri vatandan kovmaktan başka hiçbir şey yap(a)madınız. Artık hiçbir konuda söz hakkınız yoktur ve kalmamıştır...

Boynundaki ipi çeken hainin “büyüklüğüne” gelince. Sen, çocukluğunda oynarken kaçırmış olabilirsin.

Sütkesiği'nde yukarıdan bakarken, görmekte zorlandığın o takkeli insanlarımız, beş yüz yirmi milyon kilometre kareye yayılmış dünyanın yedi düvel imparatorluğundan geldiler bu topraklara. Ruhları o kadar çelikleşmiş ki, söylediğin boş sözlerle birlikte, atom bombası bile vız gelir onlara. Otuz dört yıl önce başlayan Bulgar yenilgisi, sökülme, çömelme, soy suyunun donması, ülkeyi her gün terk edip asla dönmeyenlerin sızılarıyla birlikte devam ediyor hala.

Eden kendine eder. Bizim çekimizin mehremi, zaman aşımı yok ve olamaz. “Türkan Çeşme’ye” gelenler, senin politika yalanlarını dinlemeye gelmiyorlar, hak arama davasına devam etmeye geliyorlar. Buradaki şehitleri unutmamak ve unutturmamak için geliyorlar...

Sen kalkıp da, bizim tanıdığımız en alçak, en zavallı, en nankör ve besleme sürüngen dediğimiz kişiliksize (A.Doğan'a) “yüz yılın dehası” dedin. Utan be!

Bu yazımı çerçevele koy. Yatar kalkarken, okursun. Camiyle de işin yok. Bu yazdıklarımı Bulgar kitaplarında bulamazsın. “Aydın hainler halk düşmanıdır!” Bu bir Rus atasözüdür. Sen, onları seversin!

Rafet ULUTÜRK

NELER SÖYLENDİ?
@
Randallapalo 5 ay önce
Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

голая модель порно
порно мужа и жены дома
голые аниме киски
секс у вудмана
русские молодые свингеры
порно насилие секс
порно брат ебет сестру русское видео
порно анал онлайн от первого лица
порно посмотрим
порно видео мамы в чулках
Louisfraub 5 ay önce

жучок прослушка купить - прослушка стены, пуговица с камерой
DerrickDaync 5 ay önce
Отзыв клиента о Трастера Глобал

Что могу сказать. Если рассматривать как инструмент долгосрочных инвестиций, то на сегодняшний день Trustera подходит практически по всем критериям. Есть конечно еще над чем работать, но я знаю что все необходимое будет выполнено.Я изучал продукт несколько месяцев, проверял инструменты, ликвидность и соответствие заявленному вектору развития. За год с небольшим большой рывок вперед- при полной прозрачности, ликвидности, управлении и доступности, давая высокий доход при полной системе управления инвестиционными рисками, достойно внимания и уважения. Тем более такая диверсификация инвестиционных портфелей по условиям управления и доходности говорит о высоком профессионализме создателей и разработчиков проекта. Так что я решил разместить часть своих средств в разных портфелях. Наблюдаю, претензий для волнения у меня нет.
Ernestdef 5 ay önce
Компания Трастера Глобал

Реальная открытая деятельность и в кабинете видны все отчеты как зарабатывают инструменты
AlexeyCag 5 ay önce
Предлагаем микрозаймы для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
микрозаем онлайн
DoyleNal 6 ay önce
Отзыв о Трастера Глобал

Мне нравится, что мой счет всегда мне доступен вне зависимости от времени суток. Я вижу отчетность у себя в ЛК, где какой инструмент какой процент дал.
Плюс есть одна фишка у Trustera - это сложный %, я не снимаю прибыль и докладываю каждый месяц в районе 100$ +/-, доход еще больше увеличивается за счет умножения процента на процент.
JesusCek 6 ay önce
бот для ла2 - lineage, adrenalin бот
AlexeyCag 6 ay önce
Предлагаем микрозаймы для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
срочный займ онлайн
KennethBib 6 ay önce
правильный вебресурс 1xbet вход
ThomasSlats 6 ay önce
Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

игра престолов 7 сезон 8 серия 2017 сериал смотреть онлайн
онлайн фильм просто мария русская озвучка
американская история ужасов сезон 1 серия 1 онлайн
смотреть во все тяжкие 2 сезон 5 серия
сериал ольга сезон смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720
смотреть фильмы по рейтингу бесплатно в хорошем качестве 720
скачать 3 сезон во все тяжкие на телефон
андромеда смотреть все сезоны онлайн в хорошем качестве
сверхъестественное 11 сезон новафильм смотреть онлайн
торрент сериал игра престолов сезон 7
AlexeyCag 6 ay önce
Предлагаем микрокредитование для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
займ срочно онлайн срочно
Jamesnap 6 ay önce
пригодный веб ресурс изготовление памятников в могилеве
GradySub 6 ay önce
добрососедский веб сайт гидра магазин
JohnnyTix 6 ay önce
важный сайт hydra
WillieWep 6 ay önce
щедрый ресурс гидра сайт
JorgeQualp 6 ay önce
Вот что интересного удалось найти, заходим и смотрим

игра престолов 6 сезон википедия описание серий
игра престолов 4 сезон дубляж смотреть онлайн
сколько серий 1 сезон аббатство даунтон
игра престолов 5 сезон 6 серия лостфильм смотреть онлайн
игра престолов 7 сезон 10 серия смотреть онлайн hd 720 lostfilm
игра престолов 6 сезон 6 серия lostfilm
смотреть фильм фиксики
смотреть онлайн мультфильм бесплатно в хорошем качестве для девочек
смотреть сверхъестественное 1 сезон 1 серия
список серий менталист
penImirm 6 ay önce
=65]подарок мужчине начальнику коллектива или parker jotter core f63

https://www.parkerrussia.ru/pens/sonnet/PR50R-MLT2/
AlexeyCag 6 ay önce
Предлагаем микрокредитование для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
займ
AlexeyCag 6 ay önce
Предлагаем микрокредитование для всех россиян на лучших условиях в интернете !
Нужны деньги,а до зарплаты еще две недели? Обращайтесь в наш кредит-сервис в любое время. Мы поможем !
Микрокредиты до 100 000 руб. и сроком до полугода.
Примем решение о выдаче займа в течении часа !
Переходите на наш сайт и выбирайте нужные вам условия !
http://creditonlinepro.ru/
Shawnemore 6 ay önce

снять виллу на пхукете - аренда виллы в тайланде на длительный срок, экскурсии в таиланде
DanielSot 6 ay önce

разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов - разработка пасортов опасных отходов в Крыму, проект пноолр
Davidbaile 6 ay önce
Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib) – аналог Имбрувика представляет собой лекарственный препарат, действующий на основе низкомолекулярного ингибитора тирозининазы Брутона.
Форма выпуска
Выпуск лекарства осуществляется в виде капсул, основным веществом которых является ибрутиниб.
Действие препарата
Рекомендуется принимать препарат за несколько часов либо до еды, либо после. Попадая в организм, лекарство сразу же абсорбируется. Действие препарата направлено на борьбу с раковыми клетками: он останавливает процесс их роста, тем самым приводя к уменьшению опухоли. Если вы хотите Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика купить недорого, тогда оформляйте заказ на нашем сайте.
Показания к применению
Прием лекарственного средства осуществляется взрослыми, имеющими следующие заболевания: • Мантийноклеточная лимфома; • Лимфоцитарный лейкоз; • Макроглобулинемия Вальденстрема. В основном, лечение данным препаратом осуществляется в том случае, если пациенты не могут пройти курс химиотерапии или иммуннотерапии. Про Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика отзывы по большей части положительные.
Побочное действие
В качестве побочных эффектов можно отметить: • нарушения работоспособности нервной системы; • нарушения работоспособности желудочно-кишечного тракта; • нарушения зрения; • аллергические реакции. Также может проявиться слабость или отек. Если побочные эффекты имеют слабое действие, то прием препарата продолжается в обычном режиме. В противном случае при ухудшении состояния пациента прием препарата прекращается и назначается консультация у лечащего врача. Узнать, какая сегодня на Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика стоимость можно, позвонив в нашу аптеку.
Противопоказания
Ибрутиниб не рекомендуется принимать: • беременным и кормящим женщинам; • детям в возрасте до 18 лет; • больным, имеющим гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата; • пациентам, у которых имеются проблемы с печенью и почками. Также запрещено применение препарата в случаях, если ведется параллельный курс лечения мощных препаратов. Среди тех, кто был вынужден пройти курс лечения данным препаратом, было отмечено тяжелое влияние Ибрутиниба на организм. По мнению некоторых, в течение приема лекарства проявились многие побочные эффекты, особенно часто – кровотечения и нарушения дыхательных функций. Все это приводило к тому, что нужно было постоянно корректировать дозу лекарства. В любом случае отпуск препарата осуществляется по рецепту врача. И для того, чтобы был назначен именно
Ibruxen (Ибрутиниб 140мг) - Ибруксен ( Ibrutinib ) – аналог Имбрувика цена которого более доступна, необходимо пройти специальное обследование и сдать требуемые анализы. Лечащий врач сделает вывод о виде заболевания и выпишет соответствующий рецепт


Lucibru отзывы
korpusImirm 6 ay önce
Шкаф 3-х дверный — 3 ящ «Камелия» Венге/Бел.дуб с зеркалом или производства корпусной мебели в москве

выставка корпусной мебели в москве
Josephmut 6 ay önce
кардинг как работать со сферой - серб кардинг, форум кардинг ру
FrankGraby 6 ay önce
кардинг форум - форум кардеров, заработок на ставках
GregoryArino 6 ay önce

ремонт сотовых телефонов в южном бутово - заправка картриджей Xerox, ремонт принтеров в бутово
Admimbarire 6 ay önce
сыворотка для лица лора мезоэффект отзывы цена цена сыворотки olay regenerist микроскульптор лица эманси сыворотка для лица лучшая сыворотка для лица белита сыворотка своими руками для лица кому за 50 питание кожи лица сыворотками этапы ухода за кожей лица сыворотка восстанавливающая сыворотка для лица лореаль ооо первое решение сыворотка для лица сыворотки для лица российских производителей антивозрастная сыворотка для лица как использовать закачала губы ботексом витекс микропластика лица сыворотка отзывы сыворотка для лица с витамином с боди шоп отзывы сыворотки для ультразвукового массажа лица сыворотка для лица битекс ботекс в костроме как правильно наносить молочную сыворотку на лицо сыворотка для лица elizavecca cf-nest 97 b-jo serum отзывы подготовка к ботексу
BradleyJap 6 ay önce
buy esea account cheap - faceit account, boost cs go
Darrinreatt 6 ay önce
идентификация евросеть - купить аккаунты, купить skrill
Jacksongah 6 ay önce
hydra.onion - гидра сайт, сайт гидра онлайн магазин
JamesLak 6 ay önce
click to investigate valid cc
WillieJoymn 6 ay önce
check this buy cvv
Jamesacawl 6 ay önce
Никогда не вкладывал деньги куда-то. Не знаю почему, но решил открыть счет в трастера как на внутренних ощущениях что ли)) Ничего плохого сказать не могу. Скажу, что вижу как деньги каждую неделю приумножаются, в телеграмме бот мне об этом говорит. Короче, я доволен!
zafer ertürk 7 ay önce
Çeşme HÖH reklam tabelası gibi. Utanç verici ve şehitlerle alay edici.
zet 10 ay önce
Кто менял УКП-7 на УКП-66 отзовитесь всё ли работает
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor2653
 • 2Başakşehir FK2653
 • 3Galatasaray2650
 • 4Sivasspor2649
 • 5Beşiktaş2644
 • 6Alanyaspor2643
 • 7Fenerbahçe2640
 • 8Göztepe2637
 • 9Gaziantep FK2632
 • 10Denizlispor2631
 • 11Antalyaspor2630
 • 12Gençlerbirliği2628
 • 13Kasımpaşa2626
 • 14Konyaspor2626
 • 15Yeni Malatyaspor2625
 • 16Çaykur Rizespor2625
 • 17MKE Ankaragücü2623
 • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
Hak ve Özgürlükler Hareketi Mestanlı'da soykırım kurbanları andı
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
Candice Swanepoel VS Kadrosunda
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA