GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-07-2015 07:18   Güncelleme : 02-07-2015 07:18

Dünya bankası : Bulgar ekonomisi verimliliğini arttırmalı

Dünya Bankası “Bulgaristan’da ekonomide verimlilik- eğilim ve imkanlar” konulu raporu Sofya’da tanıttı. AB’nin diğer ülkelerinde olduğu gibi,

Dünya bankası : Bulgar ekonomisi verimliliğini arttırmalı

Dünya Bankası “Bulgaristan’da ekonomide verimlilik- eğilim ve imkanlar” konulu raporu Sofya’da tanıttı. AB’nin diğer ülkelerinde olduğu gibi, Bulgaristan’da da 2009 ekonomik kriz ardından gelişim kökten değişime geçti. AB üyelik müzakerelerinin başladığı 2000 yılından itibaren kararlı adımlarla, makroekonomik önlemler alındı ve ülke büyük gelişim kaydetti.

AB üyelik şartları olarak düşük vergi ve nispeten yüksek kalifiye iş gücü bu kalkınmaya yardım etti. Global ekonomide serbest sermaye de gelişmeye destek verdi.

2000- 2008 döneminde, ekonomik kriz öncesindeki yıllarda Bulgaristan’ın GSYH’sı yıllık % 9.1 arttı. Bunun başlıca sebebi yabancı yatırımlar oldu.

Bulgar firmalarının verimlilik artışı ne yazık ki aynı tempoyla yükselmiyor. Yatırımlar genelde ağır emek gücüne dönük sektörler olan tekstil ve inşaata yöneliyor. Maliye, İT gibi yüksek kalifiye gerektiren sektörler hızlı artış kaydetse de, GSYH’ya girdileri az oluyor.

Eurostat verilerine göre, 2008- 2013 döneminde ülkede GSYH sadece %1.2 artıyor. AB’de ortalama artış %1.6. 400 bine yakın kişi işini kaybediyor, daha doğrusu bu kadar işyeri kapanıyor. Bu ise iş verimliliğini yıllık %3.3’e yükseltiyor.

Ortalama verimlilik %2.6. Sanayide verimlilik buna rağmen çok düşük. Diğer AB ülkelerinde %1.3 iken, bizde sanayideki etkinlik %1 civarında.

Dorte Domland Bulgaristan’a şu önerilerde bulundu:

Makroekonomik düzeyi istikrarı çok önemli, fakat ekonomik artış için yeterli değil. Bulgaristan iş piyasasında verimliliği arttırmalıdır, uzun vadede ekonomik göstergeleri düzene koymalıdır.Bu etapta hizmetler sektöründe verimliliğin iyi olduğu söylenebilir. Hatta AB’nin diğer ülkelerine kıyasla hizmetler sektöründe verimlilik burada daha yüksek.GSYH’yı yükseltecek üç ana etken var. İlk olarak insan, iş gücü sermayesi geliyor. Eğitim kalitesini artmalı, ekonomiye hazırlıklı uzmanlar yetiştirilmelidir. İkinci bir nokta olarak, inovasyon ve yenlikçi firmalar artmalı, altyapıya yatırımda bulunulmalı, dünyanın başka noktalarıyla ekonomik bağlar olmalıdır. Ekonomilerin bir biriyle bağlantıları ve eşgüdümü de ekonomiye olumlu etken sağlayacaktır.

Kaynak: bnr